Heimersdorf

Austausch bei Kaffee und Kuchen

Tags: Heimersdorf

10.03.2020, 15 Uhr

SeniorenNetzwerk Heimersdorf c/o Johanniter Stift Gut Heuserhof

Café Gieren
Haselnußhof 6
50767 Köln

Austausch bei Kaffee und Kuchen

Tags: Heimersdorf

14.04.2020, 15 Uhr

SeniorenNetzwerk Heimersdorf c/o Johanniter Stift Gut Heuserhof

Café Gieren
Haselnußhof 6
50767 Köln

Austausch bei Kaffee und Kuchen

Tags: Heimersdorf

14.07.2020, 15 Uhr

SeniorenNetzwerk Heimersdorf c/o Johanniter Stift Gut Heuserhof

Café Gieren
Haselnußhof 6
50767 Köln

jeden 3. Montag und jeden 1. Mittwoch

Tags: Heimersdorf

19.11.2018, 15-17 Uhr

SeniorenNetzwerk Heimersdorf c/o Johanniter Stift Gut Heuserhof

SeniorenNetzwerk Heimersdorf c/o Johanniter Stift Gut Heuserhof
Giershausener Weg 21
50767 Köln

jeden 3. Montag und jeden 1. Mittwoch

Tags: Heimersdorf

03.04.2019, 15-17 Uhr

SeniorenNetzwerk Heimersdorf c/o Johanniter Stift Gut Heuserhof

SeniorenNetzwerk Heimersdorf c/o Johanniter Stift Gut Heuserhof
Giershausener Weg 21
50767 Köln

Austausch bei Kaffee und Kuchen

Tags: Heimersdorf

12.05.2020, 15 Uhr

SeniorenNetzwerk Heimersdorf c/o Johanniter Stift Gut Heuserhof

Café Gieren
Haselnußhof 6
50767 Köln

Austausch bei Kaffee und Kuchen

Tags: Heimersdorf

09.06.2020, 15 Uhr

SeniorenNetzwerk Heimersdorf c/o Johanniter Stift Gut Heuserhof

Café Gieren
Haselnußhof 6
50767 Köln

jeden 3. Montag und jeden 1. Mittwoch

Tags: Heimersdorf

15.04.2019, 15-17 Uhr

SeniorenNetzwerk Heimersdorf c/o Johanniter Stift Gut Heuserhof

SeniorenNetzwerk Heimersdorf c/o Johanniter Stift Gut Heuserhof
Giershausener Weg 21
50767 Köln

jeden 3. Montag und jeden 1. Mittwoch

Tags: Heimersdorf

05.06.2019, 15-17 Uhr

SeniorenNetzwerk Heimersdorf c/o Johanniter Stift Gut Heuserhof

SeniorenNetzwerk Heimersdorf c/o Johanniter Stift Gut Heuserhof
Giershausener Weg 21
50767 Köln

jeden 3. Montag und jeden 1. Mittwoch

Tags: Heimersdorf

20.05.2019, 15-17 Uhr

SeniorenNetzwerk Heimersdorf c/o Johanniter Stift Gut Heuserhof

SeniorenNetzwerk Heimersdorf c/o Johanniter Stift Gut Heuserhof
Giershausener Weg 21
50767 Köln